Nombre y Apellidos
Email
DNI
Teléfono
Ayuntamiento
Dirección

*Obrigatorio cubrir o test para a inscripción no curso.
PROBA DE NIVEL DE COÑECEMENTOS 
 

 Na seguinte proba poderás comprobar as túas competencias dixitais en relación aos programas formativos de Muller Rural 2022-2023 

 Esta proba permítenos orientarche mellor cara ao nivel no que che debes empezar a formar.  

La prueba consta de los siguientes bloques:

Bloque 1. Recursos e medios
1.- Dispoño de conexión ilimitada de datos para poder conectarme en calquera lugar.

2.- Dispoño de teléfono móbil e computador propio (portátil ou mesa).

3.- Dispoño de DNI electrónico, certificado dixital ou firma dixital e realizo trámites con eles.

Bloque 2. Habilidades 

A continuación, preséntanseche unha serie de accións e debes indicar se non sabes como facelo ou se, pola contra, falo con total confianza.

4.- Sei como copiar e mover arquivos (por exemplo, documentos, imaxes, vídeos) entre cartafoles, dispositivos ou na nube.

5.- Sei como crear un perfil en contornas dixitais para fins persoais ou profesionais.

6.- Sei como protexerme materiais en liña non desexados e maliciosos (por exemplo, mensaxes de spam, correos electrónicos de roubo de identidade).

7.- Sei como verificar que o sitio web no que se me solicita que proporcione datos persoais sexa seguro (por exemplo, sitios https, logotipo de seguridade ou certificado).

8.- Sei como crear e editar arquivos de texto dixitais e follas de cálculo (por exemplo, en Office, Libreoffice, Workspace Google…)

9.- Cando uso un motor de procura, podo aproveitar as súas características avanzadas.

10.- Sei como usar as funcións avanzadas de videoconferencia (por exemplo, moderar, gravar audio e vídeo).

11.- Sei como crear algo novo mesturando diferentes tipos de contido (por exemplo, texto, audio e imaxes).

Bloque 3. Coñecementos  

A continuación, preséntanseche unha serie de afirmacións cuxa resposta pode ser verdadeira ou falsa.

12.- Windows, Linux, Mac ou Android son sistemas operativos.

13.- Chrome, Firefox, Opera e Edge son navegadores web.

14.- Para escanear o seu dispositivo dixital en busca de virus debo conectar o meu dispositivo a un hardware libre de virus que fará a operación.

15.- Podo usar calquera imaxe, texto ou vídeo que estea dispoñible na internet.

16.- Ao navegar en modo incógnito é posible descargar calquera arquivo.

17.- Os sistemas operativos adoitan vir por defecto sen aplicacións nativas para realizar tarefas básicas como ver unha imaxe ou un vídeo. É necesario instalar os programas necesarios para facer estas tarefas.

18.- As direccións de correo electrónico indicadas no campo 'CCO' dun correo electrónico son visibles para todos os destinatarios.

19.- Para realizar unha procura dentro dun sitio web específico debemos empregar no buscador a operador denominado “web”

20.- ¿Os marcadores ou favoritos almacénase para lembrar as páxinas de interese?